Allasterapia

Allasterapia on fysioterapian erityismuoto ja sillä tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa liikeharjoittelua. Sen avulla voidaan kuntouttaa ja hoitaa esimerkiksi erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja kuten nivelkipuja, neurologisista sairauksista aiheutuvia ongelmia sekä toteuttaa myös leikkausten jälkeistä kuntoutusta. Allasterapia sopii niin lapsille, aikuisille kuin ikääntyvillekin asiakkaille. Myös vaikeasti vammaisille ja kehitysvammaisille kuntoutujille vesi on usein mieluinen harjoitteluympäristö. Allasterapia on erinomainen kuntoutusmuoto erityisesti silloin, kun maalla liikkuminen on liian raskasta, kivuliasta tai jopa mahdotonta.

Allasterapiassa hyödynnetään veden erikoisominaisuuksia kuten vedentiheyttä, hydrostaattista painetta, nostevoimaa ja virtausta. Esimerkiksi vedentiheyden ansiosta tasapainon ylläpitäminen vedessä on helpompaa ja nostevoiman vuoksi pystyasennon ylläpitäminen on kevyempää. Toisaalta veden vastuksen avulla saadaan harjoitteluun myös tarvittaessa lisää tehoa. Altaassa asiakas pystyy usein aktiivisesti tekemään sellaisia liikkeitä, jotka kuivalla eivät onnistu. Allasterapia toteutetaan terapia-altaassa, jonka lämpötila on 29-32 astetta. Karsikkaalla kaikki allasterapiaa toteuttavat terapeutit ovat suorittaneet Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton Trimmi -koulutuksen, joka täyttää viranomaisohjeen vaatimuksen altailla toimivien henkilöiden vuosittaisesta turvallisuuskouluttamisesta.