Kotikäynnit

Kotona toteutettavien hoitojen tarpeen kasvaessa olemme panostaneet myös kotikäyntitoimintaan. Lähes kaikki palvelumme on mahdollista toteuttaa kotikäynteinä, mikäli kuntoutujan tilanne sitä vaatii tai sillä nähdään olevan merkitystä kuntoutuksen toteutukseen tai sen vaikuttavuuteen. Esimerkiksi ikääntymisestä tai neurologisesta sairaudesta johtuvat liikkumisen ongelmat ovat tyypillinen peruste fysioterapian toteuttamiseen kotikäynteinä. Kotikäynteinä toteutettavassa fysioterapiassa saadaan harjoiteltua uusia tai kehitettyä jo vanhoja taitoja tutussa ja aidossa ympäristössä. Esimerkiksi tasapainoharjoitukset voidaan suorittaa omissa portaissa, juuri siellä missä taitoa päivittäin tarvitaan. Tällöin hoito saadaan myös tehokkaasti liitettyä osaksi kuntoutujan arkea. Kotikäyntien yhteydessä on helppo suorittaa myös kotona selviytymisen arviointeja ja mahdollisia muutostöiden arviointeja ja niiden avulla turvata paremmin itsenäinen kotona selviytyminen myös jatkossa