Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian tarkoituksena on tukea lapsiasiakkaan iloista ja aktiivista lapsuutta sekä perheen arkea. Fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen motorista kehitystä, liikkumis- ja toimintakykyä sekä kykyä osallistua mm. perheensä, ikätoveriensa ja arkiympäristönsä arkitoimiin aktiivisena toimijana. Lasten fysioterapia on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, joka toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä perheen, hoitavan tahon, päiväkodin ja koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Lapsen terapian lisäksi fysioterapia voi sisältää mm. apuvälinetarpeen arvioita sekä perheen ja muiden yhteistyötahojen ohjausta ja neuvontaa mm. lapsen kuntouttavaan arkeen liittyen.

Lasten fysioterapiassa lapsi on aktiivinen kuntoutuja ja terapia tapahtuu lapsenmielisesti ja lapsen ehdoilla. Terapia toteutetaan leikin varjolla niin, että uusien taitojen oppiminen on lapselle mielekästä ja mukavaa. Meille Karsikkaalla lapset ovat lähellä sydäntä ja olemmekin rakentaneet oman viidakko-teemaisen terapiatilan vain lasten (ja lastenmielisten) käyttöön.

Mielenkiintoinen terapiatila tarjoaa lapselle virikkeitä ja lisää liikkumisen motivaatiota. Lisäksi terapiatila on varusteltu kattavasti lapsille sopivilla terapiavälineillä.