Leikkauksen jälkeinen fysioterapia

Fysioterapia on tärkeä osa hoitoprosessia niin ennen kuin jälkeenkin leikkauksen. Leikkausta edeltävän fysioterapian tavoitteena on ylläpitää nivelten ja lihasten optimaalinen toimintakyky ennen leikkausta, ja näin luodaan parhaat mahdolliset edellytykset leikkauksen onnistumiselle ja lopulliselle paranemiselle. Leikkauksen jälkeisellä fysioterapialla taas pyritään nopeuttamaan parantumista, vähentämään kipuja, parantamaan leikkaushoidon lopputulosta ja ennaltaehkäisemään uusien vaivojen muodostumista.

Vaikka leikkauksella korjataan rakenteellinen ongelma tai häiriö, saattaa jäljellä jäädä edelleen erilaisia toiminnallisia häiriöitä. Myös näitä toiminnallisia häiriöitä hoidetaan leikkauksen jälkeisellä fysioterapialla ja sen avulla pyritään esimerkiksi palauttamaan nivelliikkuvuudet, lisäämään lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä normalisoimaan kudosten virheellinen kuormitus. Fysioterapiassa voidaan hoitaa myös leikkauksen jälkeistä turvotusta mm. fysikaalisilla hoidoilla hoidoilla ja manuaalisilla käsittelyillä.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjelma on aina yksilöllinen, maltillisesti etenevä ja turvallinen suorittaa ja siinä otetaan huomioon mm. leikkausta edeltänyt kunto sekä leikkauksen tapahtumat. Kuntoutuksen ajan fysioterapeutti tekee tarvittaessa yhteistyötä myös leikkaavan lääkärin kanssa.