Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia tarkoittaa keskus- ja/tai ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamien toimintakyvyn ongelmien fysioterapiaa. Kohderyhmänä neurologiselle fysioterapialle ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, CP-vammat ja kehitysvammat.

Neurologisen fysioterapian avulla pyritään kehittämään kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa. Neurologinen kuntoutus on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään mm. liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan elämänlaadun paraneminen ja se, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään.

Aluksi neurologisessa fysioterapiassa kartoitetaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakyky sekä näihin liittyvät haasteet. Alkututkimuksen perusteella kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja fysioterapian tavoitteet. Meillä Karsikkaalla kuntoutuja nähdään aina oman elämänsä parhaana asiantuntijana ja mm. fysioterapian toteutus ja tavoitteet laaditaan aina yhdessä kuntoutujan sekä mahdollisesti hänen omaisensa kanssa. Yhteistyötä omaisten ja eri hoitotahojen kanssa tehdään tarvittaessa myös koko hoitojakson ajan, jotta kuntoutuksella saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Neurologisen fysioterapian menetelmät ja toteutus suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan tavoitteiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaan.  

Terapeuteillamme on laaja kokemus neurologisesta fysioterapiasta, minkä lisäksi kouluttaudumme jatkuvasti oppiaksemme lisää ja vahvistaaksemme ammattitaitoamme. Me Karsikkaalla haluamme tukea sinua omassa kuntoutusprosessissasi ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi, olivat ne sitten pieniä tai suuria.