Painokevennetty harjoittelu

Kävelykyvyn ylläpitäminen tai uudelleenoppiminen ovat niin neurologisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuin iäkkäidenkin asiakkaiden kuntoutuksen keskeisimpiä tavoitteita. Kävely, tasapaino ja pystyasennon hallinta saattaa vaikeutua esimerkiksi neurologisen sairauden edetessä, onnettomuuden tai leikkausten jälkeen, jolloin nopea harjoittelun aloittaminen on tärkeää. 

Painokevennetyssä harjoittelussa kuntoutujan painoa kevennetään haluttu määrä tukivaljaiden avulla. Tällöin huonokuntoinenkin kuntoutuja voi aloittaa kävelyharjoittelun jo ennen kuin hallitsee pystyasennossa liikkumisen tai vaihtoehtoisesti leikkauksen jälkeen raajan kuormitusluvat on helppo huomioida. Valjaat toimivat oivallisesti myös turvallisuuden näkökulmasta, jolloin esimerkiksi kaatumisen pelosta kärsivä asiakas voi harjoitella pystyasennossa ilman pelkoa kaatumisesta. Painokevennetyllä kuntoutuksella pyritään parantamaan kuntoutujan tasapainoa, normalisoimaan askelrytmiä sekä parantamaan kävelyn kestävyyttä. Kuntoutuksessa voimistetaan kävelyyn tarvittavia lihaksia ja harjoitetaan motoriikkaa sekä koordinaatiokykyä. Painokevennetysti voidaan kävelyn lisäksi harjoittaa myös monia muita ominaisuuksia ja sitä voidaan yhdistää muihin fysioterapeuttisiin hoitotapahtumiin kuten palloiluun ja kädenhallintatehtäviin.

Meillä Karsikkaalla on käytössä monipuoliseen painokevennettyyn harjoitteluun tarkoitettu LiteGait-laite. Liikkuvan LiteGait -laitteen avulla painokevennettyä harjoittelua voidaan toteuttaa eri ympäristöissä turvallisesti ja monipuolisesti. Jousituksen ansiosta tarpeen vaatiessa voidaan harjoitella myös mm. juoksua ja kyykkyjä. Lisäksi käytössämme on eri kokoisia valjaita, jolloin harjoittelemaan pääsevät niin lapset kuin vanhuksetkin. 

Painokevennetystä kävelykuntoutuksesta hyötyvät mm.:

  • eriasteiset aivohalvauskuntoutujat
  • MS-tautia tai Parkinsonin tautia sairastavat ja muut neurologiset kuntoutujat
  • nilkka-, polvi- ja lonkkaleikatut asiakkaat sekä muut alaraaja ongelmaiset
  • nivelrikkopotilaat
  • kaatumispelosta kärsivät
  • ikääntyneet kuntoutujat