Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian osa-alue, joka korostaa kehon ja mielen yhteyttä sekä ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena. Ihmisen keho reagoi mm. tunteisiin, kipuun ja stressiin monin kehollisin ja fysiologisin oirein. Mikäli tällöin keskitytään vain fyysisiin oireisiin, on apu usein väliaikainen, sillä varsinaista oireiden syytä ei ole huomioitu. Psykofyysinen fysioterapia huomioi ihmisen kokonaisuutena ja sen lähtökohtana on aina asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä elämäntilanteen ymmärtäminen.

Psykofyysisessä fysioterapiassa tärkeään asemaan nousee oman kehon ja sen reaktioiden tutkiminen ja tunnistaminen. Yksi keskeisiä elementtejä on kokemuksellinen oppiminen: kokiessaan ja tunnistaessaan kehonsa paremmin, asiakas alkaa tiedostaa myös tunteiden, stressin ja kehollisten oireiden yhteyden. Psykofyysisessä fysioterapiassa yksinkertaiset keholliset harjoitteet esim. kehotietoisuus- ja liikeharjoitteet, hengitys- ja rentoutumisharjoitteet, auttavat tunnistamaan omia reagointitapoja ja toimintamalleja, ja antavat keinoja esimerkiksi jännittyneisyyden, ahdistuksen tai kiputilojen vähentämiseen ja hallintaan kehon kanssa työskentelyn kautta.

Psykofyysinen fysioterapia ja sen toteutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanne ja voimavarat huomioon ottaen.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä voidaan hyödyntää hyvin monenlaisten asiakasryhmien kanssa. Psykofyysinen fysioterapia soveltuu esimerkiksi henkilöille, joilla on

 • ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä tai paniikkikohtausoireilua 
 • stressiä, uupumusta ja masennusta
 • unihäiriöitä
 • pitkittynyttä kipua
 • syömishäiriö
 • hengityshäiriöitä
 • vaikeuksia oman kehon hahmottamisessa ja perusliikkumisessa
 • traumaperäistä oireilua
 • kehonkuvan häiriötä
 • neuropsykiatrisia oireita
 • säätelyhäiriötä